نمک تصفیه کریستاله ید دار گلها مقدار1000 گرم
گلها

مشخصات نوع : نمک - وزن : 1000 گرم - شماره پروانه بهداشت : ۲۲/۱۰۸۱۳ - سایر توضیحات : ید دار - درجای خشک نگهداری شود

۱۳ %
تخفیف

۳,۸۹۰ تومان

۳,۴۰۰ تومان

نمک تصفیه خوراکی یددار گلها مقدار 500 گرم
گلها

مشخصات نوع : نمک - وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/10813

۱۵ %
تخفیف

۱,۹۹۰ تومان

۱,۷۰۰ تومان

پودر دارچین گلها مقدار 90 گرم
گلها

مشخصات نوع : دارچین - وزن : 90 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/10423

۶ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۹۰۰ تومان

پودر فلفل قرمز گلها مقدار 90 گرم
گلها

مشخصات نوع : فلفل قرمز - وزن : 90 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/10245

۱۱ %
تخفیف

۵,۵۰۰ تومان

۴,۹۰۰ تومان

فلفل سیاه گلها مقدار 90 گرم
گلها

مشخصات نوع : فلفل سیاه - وزن : 90 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/10439

۱۲ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۴,۵۰۰ تومان

ادویه کاری گلها 80 گرمی
گلها

مشخصات نوع : کاری - وزن : 80 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/10767

۱۷ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

پودر زردچوبه گلها ۹۰ گرمی
گلها

مشخصات نوع : زردچوبه - وزن : ۹۰ گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/10421

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

ادویه سماق گلها ۸۰ گرمی
گلها

مشخصات نوع : سماق - وزن : ۸۰ گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/10245

۱۴ %
تخفیف

۵,۷۰۰ تومان

۴,۹۰۰ تومان